InfoTek AAA

Lenker

Her er en del lenker, men lista blir ikke oppdatert særlig oft, så det er nok en del feil her...

Organisasjoner, institusjoner og private firma:


Programvare for rekonstruksjon av trafikkulykker:

Ulykkesoversikter:

Diskusjonsforum:

Rettsvesenet:


Intelligent Transport Systems (ITS):

Vegmyndigheter, universitet og forskningsinstitusjoner i Norden:

Diverse litteraturdatabaser og bibliotek:

Kontakt InfoTek AAA ved å sende en e-mail til: Arvid Aakre