InfoTek AAA

Fagmiljø i Norge


Det er et begrenset fagmiljø i Norge for fagområdet "Rekonstruksjon av trafikkulykker", men de fleste trafikkstasjoner i Statens vegvesen (tidligere Biltilsynet) har ingeniører som jobber innen dette feltet. Sannsynligvis er det ca 50 personer som i større eller mindre grad er involvert i dette arbeidet innenfor Statens vegvesen.

I tillegg finnes det noen få uavhengige eksperter som utfører oppdrag i ulikt omfang. De viktigste av disse uavhengige ekspertene er listet opp i oversikten under. De fleste holder til i Oslo-området, og det er vel egentlig bare undertegnede som ikke har tilhold i hovedstaden. Si gjerne fra om du vet om flere uavhengige eksperter som jeg kan føre opp på lista. Jeg vil gjerne presentere ei så fullstendig liste som mulig.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har fra 01.09.2005 blitt utvidet til vegtrafikk. SHT vil først og fremst se på en del spesielle ulykker med stort skadepotensiale. Uansett skal ikke SHT ta tak i den rettslige delen av utredningen. Du kan lese mer om SHT på adressen http://www.aibn.no/

Internasjonalt er "Rekonstruksjon av trafikkulykker" et stort fagområde. I Europa foregår mye av arbeidet i England, Tyskland, Østerrike og Frankrike. Ellers skjer det nok aller mest på dette fagområdet i USA, men det er også mye interessant å følge med på i Canada og Australia. Undertegnede har erfaring fra et års forskningsopphold i England (1991/92), Australia (2005/2006) og Spania (2012/2013) i tillegg til deltakelse på internasjonale konferanser og samarbeid i ulike internasjonale fagfora. Du finner en del internasjonale lenker på lenkesida.
 


  Navn
Stilling
Arbeidssted
Postadresse
E-mail adresse
Telefon


 
Arvid Aakre
Sivilingeniør / forsker / faggruppeleder

NTNU
Veg, jernbane og transport
Trondheim

Også tilknyttet:
InfoTek AAA

Arvid Aakre
NTNU Veg, jernbane og transport
Høgskoleringen 7A
7491 TRONDHEIM

arvid.aakre@ntnu.no
arvid@aakre.com
926 19 418

  
Henrik Nesmark
Ingeniør
Oslo 1976

REKON DA
Oslo / Tønsberg

 

Henrik Nesmark
REKON DA
Mistelteinen 51
3154 Tolvsrød

nesmark@rekon-da.no
900 12 044 
Erik Aanerud
Sivilingeniør
England 1973

REKON DA
Oslo
/ Tønsberg
 

Erik Aanerud
REKON DA
Mistelteinen 51
3154 Tolvsrød

aanerud@rekon-da.no
905 51 945


  Kyrre G Hovda
Ingeniør
Vestfold 2016

REKON DA
Oslo / Tønsberg

 

Kyrre G Hovda
REKON DA
Mistelteinen 51
3154 Tolvsrød

hovda@rekon-da.no
907 09 569


Kontakt InfoTek AAA ved å sende en e-mail til: Arvid Aakre