InfoTek AAA

Eksempler på saker


Her er noen eksempler på saker jeg har erfaring fra. Ta kontakt for en mer detaljert oversikt over saker, referanser og problemstillinger.
 • Vurdering av hastighet ut fra bremse- og skrensespor
   
 • Vurdering av hastighet ut fra skader på kjøretøy
   
 • Vurdering av hastighet ut fra bevegelse av kjøretøy/personer
   
 • Vurdering av målemetoder og usikkerhet, særlig knyttet til ulike metoder for hastighetsmålinger (f.eks gjennomsnittsmålinger, laser, radar etc)
   
 • Sikring av last
   
 • Lav-hastighets kollisjoner (såkalt whiplash eller nakkesleng)
   
 • Vurdering av krefter og belastninger som virker på personer og kjøretøy
   
 • Ulykker med tunge kjøretøy
   
 • Ulykker med MC / moped
   
 • Ulykker med myke trafikanter

Jeg utfører oppdrag både for privatpersoner, organisasjoner, advokater (se liste), forsikring, politi, påtalemyndigheter og rettsvesenet over hele landet. Jeg legger stor vekt på å være en nøytral og uavhengig ekspert med klare etiske retningslinjer for den jobben jeg skal utføre på en faglig forsvarlig måte.

I mange saker er jeg oppnevnt av retten som rettsoppnevnt sakkyndig. Dette gjelder særlig saker for Tingretten, men jeg har også vært oppnevnt av Lagmannsretten i 20-30 saker. Jeg har vært oppnevnt minst en gang for hver av alle de seks lagmannsrettene; Agder (Skien), Borgarting (Oslo), Eidsivating (Hamar), Frostating (Trondheim), Gulating (Bergen) og Hålogaland (Tromsø).

I prinsipp kan du kontakte meg i forbindelse med alle typer trafikksaker. Jeg gir først en kort vurdering av saken uten at det koster deg noe. Deretter kan vi eventuelt gjøre en nærmere avtale når jeg har fått oversikt over problemstillingen.

Ta gjerne kontakt pr e-mail eller telefon slik at vi kan diskutere saken.


Kontakt InfoTek AAA ved sende en e-mail til: Arvid Aakre